Könyvajánló

A témát ebben részben 'Kultúra' Endless hozta létre. Ekkor: 2010. október 29..

 1. Endless /

  Csatlakozott:
  2010. július 06.
  Hozzászólások:
  288
  Kapott lájkok:
  24
  Beküldött adatlapok:
  0
  [​IMG]

  Arthur Schopenhauer (1788-1860) f? m?ve A világ mint akarat és képzet a gondolkodástörténet ritka, nagy filozófiai rendszert épít? alkotásai közé tartozik, mely struktúráját és nyelvezetét tekintve is eltér a hagyományos, illetve az ún. német idealista és kriticista filozófiai m?vekt?l. A kognitív megismerést?l, illetve az emberi beavatkozástól függetlenül m?köd? és ható gonosz és kiszámíthatatlan akarat teremti és tartja a világot szenvedésekkel teli, örökös körforgásban. Közvetett objektivációi közül els?sorban az ember az, aki megpróbál szabadulni hatalmától. Ennek két módozata lehetséges: az esztétikai út, vagyis a m?vészetek, illetve az etikai út, ahol is az aszkézis vezethet el az akarattól független szabadsághoz. A m? voltaképpen két részb?l áll: az els? négy könyvb?l, melyet most vehet kézbe az olvasó. valamint a kés?bb megjelen? második kötetb?l, amely az els? rész mintegy másfél évtizeddel kés?bb megírt variánsa, és amelyben az öreg mester paragrafusról paragrafusra újraértelmezi az els? - alapvet? - filozófiai építményt. A négy könyv szisztematikusan, mindazonáltal izgalmas olvasmányként dolgozza fel a megismerés, az ontológia, az esztétika és az etika területeit.
   
 2. Endless /

  Csatlakozott:
  2010. július 06.
  Hozzászólások:
  288
  Kapott lájkok:
  24
  Beküldött adatlapok:
  0
  A régens lánya A regény a francia romantika utolérhetetlen népszer?ség? írójának egyik legizgalmasabb m?ve. A filmszer?en perg? cselekmény?, váratlan, szellemes fordulatokban gazdag történelmi kalandregény Franciaországban játszódik a XVIII. század elején, amikor a gyermek király helyett a kicsapongó élet?, de tehetséges államférfi, Orléans-i Fülöp régens uralkodik. Ellene sz? összeesküvést a békétlen bretagne-i nemesek csoportja, s köztük a bátor, daliás ifjú lovag, Gaston de Chanlay, akit hazafiúi érzelme és a családját ért régi sérelem megtorlása hajt, hogy végrehajtsa véres tettét, megölje a régenst. De alighogy útra kel Párizs felé, lépteit máris titkosrend?rök hada figyeli, s a tapasztalatlan összeesküv?, aki ráadásul olthatatlanul szerelmes a szépséges, erényes Héléne-be, a régens kolostorban neveltetett lányába, gyanútlanul besétál az agyafúrt, kegyetlen, de zseniális f?tanácsadó, Dubois állította kelepcébe. És ekkor d?l el, hogy mi nyom többet a latban: a szenvedélyes szerelem vagy az adott szó, a becsület... A romantikus kalandregény utolérhetetlen mestere, Dumas ezúttal is három test?rre való izgalommal szolgál.

  Ezt a könyvet az se hagyja, ki aki egyébként nem szokott olvasni.


  [​IMG]
   
 3. drogba № /

  Csatlakozott:
  2010. augusztus 29.
  Hozzászólások:
  2,764
  Kiemelt témák:
  9
  Kapott lájkok:
  7
  Beküldött adatlapok:
  0
  Foglalkozás:
  Pincér
  lAldous Huxley: Az észlelés kapui
  Ha az észlelés kapui tiszták lennének, az ember mindent olyannak látna, amilyen valójában: határtalannak.” William Blake
  Aldous Huxley neve, a húszas években vált ismertté, és hamarosan generációjának egyik jelszavává, a kulturális divat célpontjává lett. A koktélpartikon, úgy dobálóztak e névvel, mintha puszta említése is elegend? volna ahhoz, hogy valaki bebizonyítsa magáról: szellemes és modern személy.

  .

  1920 és 1936 között alkotja meg életm?vének jelent?sebb részét. 1937-ben Kaliforniába költözik, ett?l kezdve érdekl?dése mindinkább a misztika felé fordul, könyveiben egyre többet foglalkozik a valóság és az illúzió szembeállításával.

  .

  1953-tól aktív résztvev?je azon vizsgálatoknak, amelyeket a mexikói indiánok által régóta ismert meszkalinnal, a peyotl nev? gyökér hatóanyagával végeztek. Ez az esszé az els? kísérletek élményeit adja közre, beszámol az elképzelt új tudatállapotok elmaradásáról, és a helyette bekövetkez? magasabb szint? vizualitásról, az észlelés kapuinak megtisztulásáról, és a teljesség élményének tapaszta
  [​IMG]
   
 4. drogba № /

  Csatlakozott:
  2010. augusztus 29.
  Hozzászólások:
  2,764
  Kiemelt témák:
  9
  Kapott lájkok:
  7
  Beküldött adatlapok:
  0
  Foglalkozás:
  Pincér
  .A parancsnoklás álarca
  Ez a könyv hadvezérekr?l szól. Arról, hogy kik ?k, milyen cselekedetek f?z?dnek a nevükhöz, s hogy e cselekedetek milyen hatással vannak arra a világra, amelyben a közönséges halandók, férfiak és n?k élnek.
  Hiszen egy hadvezér sokkal több a hadsereg egyszer? parancsnokánál. Lehet király vagy pap: Nagy Sándor mindkett?t megtestesítette egy személyben. Lehet diplomata: Marlborough és Eisenhower egyformán kiválóan értett a békítéshez és a stratégiához. Lehet inkább teoretikus, mint gyakorlati szakember: az id?sebb Moltke inkább intellektuális képességeivel írta be nevét a történelembe, mintsem végrehajtói tehetségével. Parancsnokolhat az uralkodó helyetteseként, mint Wellington, vagy esetleg egy demokratikus testület felhatalmazásával, ahogyan Grant kapta a megbízatását. Lehet demagóg zsarnokká avanzsált politikus, és mégis meg?rizheti parancsnoki pozícióját, ahogyan Hitlernek sikerült.
  A hadvezérség sokkal több, mint seregek vezénylete a harctéren. Hogy a megszokott kliséhez folyamodjunk: a hadsereg annak a társadalomnak a tükörképe, amely kiállítja. A célokat, amelyekért küzd, és azt, ahogyan küzd, az határozza meg, mit akar elérni az adott társadalom a háborúval, és mit vár el a hadseregét?l

  [​IMG]
   
 5. alejandro27 /

  Csatlakozott:
  2011. február 19.
  Hozzászólások:
  90
  Kapott lájkok:
  0
  Beküldött adatlapok:
  0
  Dan Brown: Az elveszett jelkép

  [​IMG]


  Megkerül, ami elveszett...

  Robert Langdont, a Harvard szimbólumkutatóját az utolsó percben kérik fel egy esti el?adásra a washingtoni Capitolium épületében. Közvetlenül megérkezése után azonban egy hátborzongató szimbólumokkal rejtjelezett, nyugtalanító tárgyat fedeznek fel a Rotunda kell?s közepén. Langdon egy ?si meghívót közvetít benne, amely a titkos ezoterikus bölcsesség rég let?nt világába invitálja megfejt?jét. Amikor brutálisan elrabolják Peter Solomont, a híres filantrópot és szabadk?m?vest, Langdon nagyra becsült mentorát, a professzor ráébred, hogy csak úgy mentheti meg barátja életét, ha elfogadja a rejtélyes meghívást és követi az utat, akárhova vezessen is. Langdon gyorsan ott találja magát Amerika legnagyobb hatalmi központjának színfalai mögött, a város láthatatlan termeiben, templomaiban, alagútjaiban. Ami mindeddig ismer?s volt, az most átváltozik egy mesterien elleplezett múlt titokzatos, félhomályos világává, amelyben szabadk?m?ves rejtélyek és sosem látott felfedezések vezetik ?t az egyetlen lehetséges és felfoghatatlan igazsághoz.

  Az elveszett jelkép az eltitkolt históriák, misztikus ikonok és kódok ragyogóan összecsómozott sz?ttese; intelligens, vllámgyors tempójú thriller, amelyben egymást érik a meglepetések. Hiszen- miként azt Robert Langdon felfedezi- nincs páratlanabb vagy megrendít?bb, mint az a titok, amely mindvégig a szemünk el?tt volt...
   
 6. drogba № /

  Csatlakozott:
  2010. augusztus 29.
  Hozzászólások:
  2,764
  Kiemelt témák:
  9
  Kapott lájkok:
  7
  Beküldött adatlapok:
  0
  Foglalkozás:
  Pincér
  A Negyedik
  A lorieni krónikák els? könyveEredeti cím : I Am Number Four
  Nyelv : magyar
  Kezdetben kilencen voltunk.
  Els?t Malajziában ölték meg.
  Másodikat Angliában kapták el.
  Harmadikkal Kenyában végeztek.
  Hatan maradtunk. Most én következem:
  A Negyedik.

  A Lorienr?l érkeztünk a Földre, tizenkét évvel ezel?tt. Úgy nézünk ki, mint ti. Ugyanazt a nyelvet beszéljük. Köztetek élünk. De másmilyenek vagyunk. Olyan hatalommal rendelkezünk, amir?l nem is álmodhattok. Elképzelni sem tudjátok, milyen er?sek és gyorsak vagyunk. Hozzánk hasonló szuperh?söket eddig csak filmekben vagy képregényekben láthattatok - de mi valóban létezünk.
  Eredetileg az volt a tervünk, hogy felkészülünk, meger?södünk, aztán egyesült er?vel legy?zzük ellenségeinket. De megtaláltak minket, és most vadásznak ránk. Állandóan menekülnünk kell. Meghúzzuk magunkat, rejt?zködünk, elvegyülünk, láthatlanná válunk. Úgy élünk köztetek, hogy nem is tudtok róla.
  De ?k tudják.
  [​IMG]
   
 7. drogba № /

  Csatlakozott:
  2010. augusztus 29.
  Hozzászólások:
  2,764
  Kiemelt témák:
  9
  Kapott lájkok:
  7
  Beküldött adatlapok:
  0
  Foglalkozás:
  Pincér
  Ben Mezrich:

  Véletlenül milliárdos:

  Hogyan született a Facebook
  Mark Zuckerberg. A név valószín?leg néhány évvel ezel?tt még nem mondott volna sokat senkinek. Pedig mára már a világ egyik legfiatalabb milliárdosáról van szó. Egykori kis kollégiumi kísérletéb?l (a Harvard oldalának "meghekkeléséb?l") az Internet egyik legnagyobb befolyású vállalkozása lett, s akit a Vanity Fair magazin 2010-ben az "információs kor legbefolyásosabb emberének" titulált.
  [​IMG]
   
 8. drogba № /

  Csatlakozott:
  2010. augusztus 29.
  Hozzászólások:
  2,764
  Kiemelt témák:
  9
  Kapott lájkok:
  7
  Beküldött adatlapok:
  0
  Foglalkozás:
  Pincér
  k.Queen
  A rock koronás királyainak teljes, képekkel illusztrált története
  Phil Sutcliffe
  A felvillanyozó el?adásairól elhíresült és zenéjük miatt sokak által szeretett Queen a rockzene egyik legmaradandóbb hagyatékát alkotta meg. A hihetetlen sikereket elért zenekarról szóló könyv többek között a következ?ket tartalmazza:
  -Több mint ötszáz a világ különböz? pontjain készült fényképet és egyéb alkotást, beleértve színpadi és színpadon kívüli felvételeket (melyek közül több tucat most el?ször kerül nyilvánosságra), plakátokat, szórólapokat, backstage-belép?ket, jegyeket, pólókat, nagy- és kislemezeket.
  -A zenekar különlegesen megírt történetét és átfogó diszkográfiáját a híres brit rockzenei író, Phil Suctliffe tollából.
  -Történeteket és visszaemlékezéseket olyan magasan jegyzett rockzenei szakíróktól és fotósoktól, mint Jon Bream, Jim Degoratis, Harry Doherty, Greg Kot, Daniel Nester, Denis O'Regan, Michael Putland, Mick Rock, Sylvie Simmons és sokan mások.
  -Exkluzív bepillantásokat, személyes tárgyakat és különlegesen ritka fényképeket Peter Hince-t?l, a turnészemélyzet vezet?jét?l, valamint az együttes menedzserét?l és barátjától, Reinhold Mackt?l.
  -Valamint megjegyzéseket és visszaemlékezéseket Billy Squiert?l, aki a Queen és Freddie Mercury el?adótársa és régi barátja volt hosszú éveken át. Megszólalnak még: Slash, Tommy Lee (Mötley Crüe), Chris Squiere (Yes), Rob Halford (Judas Priest), Geddy Lee (Rush), Neil Diamond, Tom Morello (Rage Against the Machine), Adele, Kid Rock és sokan máso

  Cartaphilus Könyvkiadó
  [​IMG]
   
 9. Atlantisz /

  Csatlakozott:
  2010. augusztus 02.
  Hozzászólások:
  3,126
  Kiemelt témák:
  1
  Kapott lájkok:
  12
  Beküldött adatlapok:
  0
  Légió mindhalálig

  Légió mindhalálig

  Georg Engel

  Az egyhetes orvosi vizsgálat, agymosás és felkészítés után újabb utazás következett. Ezúttal délkelet felé, a mascarai kiképz?táborba. Ami ott várt ránk, az a legrémesebb álmainkon is túltett.
  Alig hiszem, hogy a világ bármelyik hadseregének kiképzési kegyetlensége felülmúlhatná, amit a következ? négy és fél hónapban el kellett szenvednünk. Magam is meggy?z?dtem arról, hogy egy egészséges embernek, akár a macskának, hét élete van. Bár az is lehet, hogy nyolc, vagy még annál is több…

  [​IMG]


  Nem tudom mikor olvastam de régen és már meg sincs de nagyon megfogott a cselekménye , hasonlít a Rejt? regényekhez így ha valaki szerette azokat ezt is olvashatja .
   
 10. Atlantisz /

  Csatlakozott:
  2010. augusztus 02.
  Hozzászólások:
  3,126
  Kiemelt témák:
  1
  Kapott lájkok:
  12
  Beküldött adatlapok:
  0
  Szép asszonyok egy gazdag házban

  Csin Ping Mej – Szép asszonyok egy gazdag házban

  Ismeretlen kínai szerz? regénye a XVI. század végér?l

  Ez a m? a klasszikus kínai irodalom egyik legkiválóbb regénye. Ismeretlen szerz?je a XVI. század második felében írta, s kora társadalmának páratlanul h?séges képét rajzolta meg benne. Bemutatja Hszi-men Csinget, a gazdag keresked?t; az író az ? közéleti szereplésének és magánéletének rajzával tárja elénk a kor erkölcsi romlottságát, azt, ahogy ez a társadalom megérett a pusztulásra. Nem csodálhatjuk, hogy e regényt a császári cenzúra kés?bb tiltott olvasmánnyá nyilváníotta.
  A m? már három kiadásban és nagy példányszámban jelent meg magyar nyelven; hisszük, hogy ez az negyedik kiadás is széles körökben terjed el.

  [​IMG]

  Ezt is nagyon régen olvastam és talán életem egyik legerotikusabb olvasmánya volt (anno) , az erotika mellett izgalmas és tulajdonképpen van minden benne , ajánlom s?t lehet újra beszerzem én is .
   
 11. Devil / Guest

  Stephen King könyvek

  [​IMG]

  A mobil (Könyv) ismertet?je

  Clay Riddell grafikus Bostonba utazik, hogy tárgyaljon az általa tervezett képregény ügyében. A kiadóba menet a parkban beáll a fagylaltoskocsi el?tt kígyózó sorba, mert a melegben bizony jólesne egy h?sít? nyalánkság.
  Az el?tte állók némelyikének megcsörren a mobiltelefonja, s mikor beleszólnak, leírhatatlan dolgok történnek. A telefonálók megvadulnak, egymásnak esnek vagy önmaguk ellen fordulnak, s pillanatok alatt ?rjöng?-vérengz? emberek töltik meg az utcákat.
  Claynek - micsoda szerencse! - nincs mobilja, s hamar rájön, hogy az ?rületet csakis a telefon által közvetített impulzus okozhatja. Néhány hozzá hasonló, mobilmentes emberrel elindul, hogy olyan területet keressenek, ahol nincs telefonos lefedettség és hajtja az aggodalom is, vajon mi történhetett otthon a feleségével és a kisfiával, akik mindketten mobilhasználók?
  A káoszban nem könny? az utazás. A megfert?zött telefonembereket mintha egy ijeszt? kollektív tudat irányítaná, a kevés megmaradt "normális" pedig kétségbeesetten küzd, hogy megmentse önmagát s a világból azt, ami még megmenthet?.
  Stephen King, a thriller kimeríthetetlen fantáziájú mestere, mindenb?l ihletet merít. Ezúttal is lebilincsel? történetet mesél el, de biztos, ami biztos, míg a regényt olvassa, kapcsolja ki a mobiltelefonját.
  A(z) A mobil (Könyv) szerz?je Stephen King.
  [​IMG]

  2025, Amerika, Co-Op City. A város lepusztult szegénynegyedének lakótelepi házai között patkányok turkálnak a szemétben. A leveg? elviselhetetlenül szennyezett. Az emberek munka nélkül, reménytelenül teng?dnek, vágyakozva bámulnak a belváros jólétet árasztó épületei felé. A b?nözés óriási méreteket öltött, elektromos ösztökével felfegyverzett rend?rök cirkálnak a környéken. A Hálózat egyvalamir?l gondoskodott: minden lakásba képerny?t szereltetett, amely vég nélkül ontja a harsány reklámokkal t?zdelt ostoba és kegyetlen, nagy nyereményekkel kecsegtet? vetélked?ket és valóságshow-kat. Jól szervezett, gigantikus agymosás. Itt él Ben Richards is feleségével és tizennyolc hónapos kislányával, aki influenzában haldoklik. A férfit kirúgták a vegyiüzemb?l, új állásra reménye sincs. A felesége olykor stricheléssel próbál pár fillért szerezni a kuruzslóra. Az igazi orvos nagyon drága. Végs? elkeseredésében Richards játékosnak jelentkezik a Hálózatnál. Adottságai és teszteredményei alapján beválogatják a legkegyetlenebb vetélked?be, A menekül? ember-be. A szabályok roppant egyszer?ek: száz dollár minden óráért, amit szabadon tölt, némi menekülési pénz, tizenkét óra el?ny. Ha harminc napig kibírja, övé a nagydíj - egymilliárd dollár. De ha elkapja a speciálisan képzett embervadász kommandó, megölik. És mindezt él?ben közvetíti a tévé. Richards aláírja a szerz?dést, és kezdetét veszi a játék - életre-halálra...

  Személyes kedvencek a sok közül!
   
 12. Pipus / Pankrátor Vezetőség

  Csatlakozott:
  2013. október 22.
  Hozzászólások:
  2,843
  Kiemelt témák:
  7
  Kapott lájkok:
  321
  Beküldött adatlapok:
  0
  Nem:
  Férfi
  gyerek korom óta..

  Én ezeket olvasom gyerekkorom óta4ajánlom mindenkinek aki szereti a kalandokat!
  Winnetou sorozat.
  http://static.polc.hu/products/00/19/20/192039.jpg
   
 13. joco76 /

  Csatlakozott:
  2012. február 13.
  Hozzászólások:
  490
  Kapott lájkok:
  2
  Beküldött adatlapok:
  0
  Gyerek könyv

  Sziasztok.

  Én mikor gyerek voltam egy kedvenc könyvem volt.Megvan még a mai napig.A lányaim mikor kicsik voltak nekik is ebb?l olvastam.Szerintem nagyon aranyos,én csak ajánlani tudom.És hogy melyik ez a könyv:

  Mihail Pljackovszkij

  A sün, akit meg lehetett simogatni

  Üdv: joco76
   
 14. bazsko74 /

  Csatlakozott:
  2012. április 02.
  Hozzászólások:
  1,283
  Kapott lájkok:
  101
  Beküldött adatlapok:
  0
  Nem:
  Férfi
  Robin Cook

  [​IMG]
  Tökéletes génmanipuláció, korszakalkotó szervátültetések. Kevin Marshall, a GenSys alkalmazásában álló sejtbiológus nyomozni kezd, mert kígyózó füstöt lát felszállni egy olyan szigetr?l, ahol a GenSys az általa kikísérletezett bonobó majmokat tartja. Az ? munkája az, hogy a bonobók génállományát emberire cserélje, a cég titkos céljai érdekében. A génsebészeti úton átalakított bonobók leszármazottai megváltoznak. De mennyire? A lehet?ségek megrémítik Kevint. ? az egész életét a kutatásnak szentelte, de nem akar olyan dolgot létrehozni, ami még az atombombánál is veszélyesebb lehet. Ezalatt New Yorkban a törvényszéki orvosszakért? és segédje egy másik ügyben kezd el nyomozni. Az ? kálváriájuk azzal kezd?dik, hogy Carlo Franconi hullája elt?nik a boncteremb?l és néhány nappal kés?bb kifogják a megcsonkított tetemet a folyóból. Ki és miért lophatta el a hullát? Van-e valamilyen kapcsolat a new yorki és a guineai eset között? A Kromoszóma elképeszt? sebességgel cikázik a két helyszín között.
   
 15. strelok /

  Csatlakozott:
  2012. január 06.
  Hozzászólások:
  783
  Kapott lájkok:
  0
  Beküldött adatlapok:
  0
  könyvek

  Gépnarancs

  1962-ben látott napvilágot, s azóta mit sem veszített aktualitásából. Nemcsak mert cselekménye a pontosan meg nem határozott jöv?ben játszódik, hanem mert Burgess írói képzelete és nyelvteremt? zsenialitása a napi politikánál is, a múló irodalmi divatoknál is id?tállóbb. Ezt az antiutópista történetet egy tizenéves bandavezér, a jókedvvel kegyetlenked?, ugyanakkor igen éles elméj? és a klasszikus zene iránt rajongó Alex mondja el, a maga egyéni, orosz eredet? szavakkal megt?zdelt szlengjén. Az ? egyszerre taszító és vonzó személyiségén keresztül kapunk képet az alattvalóira gondolattalan, gépies konformitást kényszerít? Államról, amely a fiatalok számára életformává vált er?szak visszaszorítására az "agymosástól" sem riad vissza - holott ez az er?szak paradox módon már a méltóság meg?rzésének egyetlen eszköze, amikor az állati ösztönöknek kell eluralkodniuk a tudaton, hogy az ember legalább az embertelenségben ember maradhasson.

  [​IMG]  George Orwell:
  1984

  Az 1984 (eredeti címén Nineteen Eighty-Four) egy szatirikus politikai regény és szerelmi történet George Orwellt?l. A történet egy disztópia (negatív utópia), melyben a felügyel? állam tökéletes alkalmazkodást diktál a polgárok között, hazugságokkal, félelemkeltéssel és kegyetlen büntetésekkel.

  [​IMG]
   
 16. Atlantisz /

  Csatlakozott:
  2010. augusztus 02.
  Hozzászólások:
  3,126
  Kiemelt témák:
  1
  Kapott lájkok:
  12
  Beküldött adatlapok:
  0
  Megnyugodtam :D

  Paul "Coach" Wade - Fegyencedzés 2.


  [​IMG]  A Fegyencedzés els? kötetének megjelenése óta az olvasók számtalan olyan kérdést tettek fel Paul Wade-nek, amelyek az els? kötetben ismertetett alapokon messze túlmutatnak. A Fegyencedzés 2. a következ?, valamint hozzájuk hasonló kérdésekre ad választ: Mi a helyzet a végtagokkal? A nyakkal, az alkarral, a vádlival?; Hogyan érdemes dolgozni a test oldalán lév? izmokkal?; Hogyan er?síthetjük ízületeinket? A Fegyencedzés teljes egészében az er? alaprendszerér?l szólt: a Mesterhatos mozdulatai, fokozatai, kiegészítve a gyakorlatok különböz?, hasznos variációival. A második kötetben a magasabb szint? er?gyakorlatokat gy?jtötte össze a szerz?. A rendszer haladó szint? gyakorlatainak nem az a célja, hogy a Mesterhatos helyébe lépjenek, hanem inkább abból n?nek ki. A valódi, egész testre kiterjed? fejl?dés a Fegyencedzésb?l megtanult egész testet megdolgoztató alapgyakorlatok következetes, fegyelmezett és progresszív gyakorlásával érhet?. Ebben a könyvben bárki egy életre elegend? hasznos edzésprogramot talál! Az edzésmódszereken kívül azonban rengeteg tényez?t?l függ az, hogy valakib?l rendkívüli sportoló válik-e. A kötetben olvashatunk még: a börtönbeli étrendr?l; a napirend jelent?ségér?l az életben (a berreg? szerint élni); a min?ségi alvás és pihenés fontosságáról; a mentális kontrollról (megküzdés a démonokkal); a straight edge (tiszta élet) el?nyeir?l sportolók esetében; a gyógyulási képességekr?l (minimális orvosi/egészségügyi segítséggel).
   
 17. Atlantisz /

  Csatlakozott:
  2010. augusztus 02.
  Hozzászólások:
  3,126
  Kiemelt témák:
  1
  Kapott lájkok:
  12
  Beküldött adatlapok:
  0
  21849 töltötték

  Az ncore-n 21849 töltötték le , ?k már tudnak valamit . :)
   
 18. szederke /

  Csatlakozott:
  2012. április 01.
  Hozzászólások:
  1,542
  Kapott lájkok:
  5
  Beküldött adatlapok:
  0
  Nem:
  Passuth László

  Legkedvesebb magyar íróm m?veit ajánlom:
  Eurázia (regény, Bp., 1937);
  Esztergomi symposion (tanulmányok, Bp., 1937);
  Es?isten siratja Mexikót (történelmi regény Hernando Cortezr?l, Bp., 1939);
  Nápolyi Johanna (történelmi regény, Bp., 1940);
  A lombard kastély (regény, Bp., 1940-1944);
  A bíborbanszületett (történelmi regény (Immanuel császár élete és III. Béla magyar király indíttatása, Bp., 1943);
  Forgóajtó (regény, Bp., 1944);
  Felh? és oázis (regény, Bp., 1946);
  Fekete bársonyban (történelmi regény, Bp., 1946);
  Idegenek (regény, Bp., 1949);
  Sasnak körme között (történelmi regény Zrínyi Ilonáról, Bp., 1956);
  A mantuai herceg muzsikusa (történelmi regény, Claudio Monteverdir?l,Bp., 1957);
  Négy szél Erdélyben (történelmi regény a Báthory családról (Báthory István és kora), Bp., 1957);
  Lagunák (történelmi regény, Bp., 1958);
  Megszólal a sírvilág (regény, Bp., 1959);
  Édenkert az óceánban (regényes útirajz, Bp., 1959);
  Sárkányfog (történelmi regény a Báthory családról,(Báthory Zsigmond és kora), Bp., 1960);
  A harmadik udvarmester (történelmi regény, Bp., 1962);
  Ravennában temették Rómát (történelmi regény Nagy Teodorikról, Bp., 1963);
  Aranyködben fáznak az istenek (történelmi regény (Raffaello és koráról), Bp., 1964);
  Kutatóárok (önéletrajz, Bp., 1966);
  Madrigál (történelmi regény,(Carlo Gesualdoról),Bp., 1968);
  Rézkor (önéletrajz, Bp., 1969);
  Örök Hispánia (útirajz, Bp., 1969);
  Hétszer vágott mez? (történelmi regény, 1-2. (III. Béla halálától II. Endre haláláig) k., Bp., 1970);
  Nápoly (ismeretterjeszt? könyv, Bp., 1972);
  Találkoztam Es?istennel (útleírás, Bp., 1972);
  Gyilokjáró (önéletrajz, Bp., 1973);
  Tört királytükör (történelmi regény (Luxemburgi Zsigmond koráról),Bp., 1974);
  Emlék és folytatás (regény, Bp., 1975);
  Tornyok árnyékában (cikkek, tanulmányok, úti jegyzetek, Bp., 1977);
  Barlangképek (önéletrajz, Bp., 1978);
  Medúzafej (történelmi regény, 1979);
  Víz tükrére krónikát írni (történelmi regény, (Mo. 1540-1571 között), Bp., 1980);
  Tíz esztend? tet? alatt (önéletrajz, Bp., 1981);
  Anselmus (történelmi regény, Bp., 1983).
   
 19. Atlantisz /

  Csatlakozott:
  2010. augusztus 02.
  Hozzászólások:
  3,126
  Kiemelt témák:
  1
  Kapott lájkok:
  12
  Beküldött adatlapok:
  0
  A fájlcsere dilemma" cím? könyv

  [​IMG]

  Holnap megjelenik a könyvem

  Hosszú ideje dolgoztam rajta, lassan két hónapja sikerült végre félretennem "A fájlcsere dilemma" cím? könyvem kéziratát. Azóta a HVG-Orac komoly munka mellett elkészítette a nyersanyag nyomdakész változatát, korrigáltuk, amit kellett (pontosabban, amit észrevettünk). Végül - ha minden jól megy - akkor a holnapi napon hivatalosan is megjelenik végre a könyv.Az érdekl?d?knek máris mellékelem a borítót, melynek használatára maga a kiadó adott engedélyt. A borító nem olyan, mint például Bodó Balázs fájlcserével kapcsolatos munkájának fedlapja, a színek és a forma ugyanis igazodik a kiadó Infokommunikáció és Jog könyvsorozatának dizájnjához. Amúgy is bízok benne, hogy a beltartalom sokkal fontosabb lesz minden olvasó számára, mint a külcsín (amellyel azért nagy baj nincs szerintem).

  Néhány fontos információ: a kötet nem csak papíron, de elektronikus könyvként is megvásárolható lesz. Eddig nem kevesen érdekl?dtek ezen opció fel?l. Bízok benne, hogy ezzel a lehet?séggel sokan élni fognak majd. A kötet ára az ilyen szakkönyvek árához képest szerintem arányos, 2990 Ft-ba fog kerülni. Ugyanakkor maga a kiadó is gyakran (méghozzá minden hónap els? hétf?jén) tart olyan vásárlói napokat a kiadói könyvesboltban, ahol kedvezményesen lehet majd a kötethez hozzájutni.

  Némi reklám: több kollégával is beszélgettem már a lehet?ségr?l, szerencsére nyitottnak t?nik mindenki. Vagyis: reményeim szerint az ?sz során több helyszínen [Budapesten és más város(ok)ban is] tervezek könyvbemutatót tartani, ahol a témáról, a kötetr?l beszélgetnénk majd az egybegy?ltekkel. Ugyanis engem nem feltétlenül az motivál, hogy elmondhassam, amit gondolok, hanem leginkább az, hogy meghallgassam, ki miként vélekedik a témáról. Esetleg másként, mint én, s miért.

  Úgyhogy mindenkit arra buzdítok, hogy vásárolja meg a kötetet. Az ára nem csekély, de nem érzem borsosnak sem. Persze nem vagyok teljesen naiv. Gondolom, hogy el?bb-utóbb, így vagy úgy, de "más" csatornákon is elérhet? lesz a kötet. Épp a könyvben igyekeztem annak a gondolatomnak hangot adni, hogy jelenleg komoly erkölcsi válság jellemzi az egész szerz?i jogi ipart. A fájlcserél?k hangzatosan kritizálják a kiadókat, filmgyártókat stb. a rugalmatlanságuk miatt, ugyanakkor (avagy épp ezért) fizetni sem igazán hajlandóak az alkotóknak. Én most csak annyit mondanék: legyenek épp a fájlcserél?k egy kicsit mások, nyissanak ?k els?ként. Vásárolják meg a kötetet, e-könyvként, ha az tetszet?sebb. (S még miel?tt valaki megvádol azzal, hogy saját malmomra hajtom itt a vizet, hadd jelezzem: ez nem igaz. Európai Uniós forrásból kutattam, s ennek feltétele, hogy én egy fityinget sem kereshetek ezen a kiadványon, bármennyi is fogyjon bel?le.)

  Bejegyezte: Dr. Mezei Péter, PhD dátum: 12:11 2012. június 28

  http://copyrightinthexxicentury.blogspot.hu/2012/06/holnap-megjelenik-konyvem.html#more
   
 20. The1st /

  Csatlakozott:
  2012. március 08.
  Hozzászólások:
  317
  Kapott lájkok:
  0
  Beküldött adatlapok:
  0
  A segítség - könyv

  A hatvanas évek elejére, Jacksonba, az amerikai Dél egy tipikus kisvárosába varázsol bennünket Kathryn Stockett regénye. Látszólag olyan világ ez, ahol soha nem fog megváltozni semmi a fehérek úgy érzik, a világ örök rendje a szegregáció, a feketék pedig véletlenül sem merik elmondani igazi érzéseiket (hiszen aki mégis elmondja, azt rögtön elbocsátják, s szerencséje van, ha nem ölik meg aztán). Közben persze már elkezd?dött a fekete polgárjogi mozgalom, s amit Martin Luther King mond, s ami közben szép lassan történik az országban (a szegregáció fokozatos, nagyon lassú enyhülése), az mégiscsak eljut a kisvárosba. Skeeternek, egy fehér lánynak, aki épp visszajött az egyetemr?l, és író akar lenni, az az ötlete támad, hogy a cselédekr?l kellene könyvet írni, pontosabban egy interjúkötetet: a fekete n?k el?ször kapnának lehet?séget, hogy ?k maguk mondják el, milyen a fehéreknek dolgozni, hogy bánnak velük, mik a fájdalmaik, örömeik... Skeetert eleinte csak naiv, gyerekes becsvágy f?ti, hogy valami olyat írjon, ami megjelenhet, de a néger cselédeket megismerve, s részt vállalva sorsukból, s?t életét kockáztatva értük - hiszen Jacksonban veszélyes, s?t életveszélyes vállalkozás egy ilyen könyv kiadása a jó ügy mellett kiállni kész, bátor feln?tt válik bel?le. Kathryn Stockett 2009-ben megjelent regénye fenomenális siker: az els? kötetes szerz? hónapokon át vezette a sikerlistákat, és sokan Margaret Mitchellhez hasonlították.

  http://s05.static.libri.hu/cover/6d/7/833448_5.jpg

  Nekem különösen tetszett a könyv. A témája remek, és nagyon jó ötletnek tartom, hogy egy kicsit naplószer?en van megcsinálva.

  U.i: Bocsi, de nem tudom, hogy hogyan kell betenni a képet. :(
   

Ajánlj minket