Kijelölt témák: 0

Üdvözlünk a(z) Candy-on adatlapján!


Banner

Profil adatok

Elérhetőség Link az oldalhoz
Szint 2
Típus Vegyes
Sebesség 3
Tartalom 2
Felhasználók 1076
Torrentek 2322
Regisztráció Szabad
Arány Könnyű
Nyelv
Az oldal alakult

További bemutatók

Egyéb

Az oldal jelenleg: Online
Elérési állapot: 0 (magyarázat)
Kapcsolat:
Kapcsolattartó:
IRC:
Hasonló oldalak: nForce
Marcellsite
Findline Tracker
Bitpalace
A-borealis
Adatlapot beküldte: macseklany
2018-03-10

Legfrissebb hírek


Prvi maj --Praznik dela - 13.05.18

Tradicija prvega maja kot mednarodnega praznika dela se pričenja v letu 1886 s Haymarketskim izgredom, ko je Federacija organiziranih obrti in delavskih zvez po uspehih, ki jih je doseglo kanadsko delavsko gibanje zlasti leta 1872, zahtevala več delavskih pravic, med njimi predvsem uzakonjen 8-urni delavnik. V podporo pritisku delavskih organizacij, da bi ta predpis stopil v veljavo s 1. majem tega leta, so se na ta rok v Chicagu organizirale trume delavcev in pričele splošno stavko. 4. maja so se delavci zbrali na mestnem trgu Haymarket, kjer je po začetnem miru pred policijsko četo vendarle eksplodirala bomba in ubila 8 policistov. Na to je policija odgovorila s streljanjem in ranjenjem več deset ljudi; ker mnogi niso tvegali morebitne aretacije ob obisku uradne zdravstvene pomoči, se je število žrtev ustavilo pri 11. Kasneje je bila pravica do 8-urnega delavnika kljub vsemu uveljavljena, v spomin na tragičen dogodek pa so se odvili tudi veliki izgredi leta 1894 in 1919.


Po teh dogodkih se je ta majski dan v delavskih krogih imel za praznik dela, ki so ga ljudje obeleževali z različnimi rituali, med drugim v množici dežel s kurjenjem kresov v spomin na dogodke leta 1886. V 20. stoletju je prvi maj pridobil uraden status praznika dela, začenši v Sovjetski zvezi. Praznovanja delavskega dne so v času hladne vojne v komunističnih državah dobila obliko velikih vojaških parad in vladno podprtih zborovanj delavstva.


V današnjem času je obeleževanje prvega maja še vedno močno povezano z velikimi zborovanji ali protesti delavcev po mnogih mestih celotnega sveta, navadno pa jih organizirajo delavske organizacije, kakršne so sindikati. Temu pa ni tako v Združenem kraljestvu in Združenih državah Amerike, kjer je, zlasti v slednjih, protikomunistična politika v prvi polovici 20. stoletja, znana tudi kot rdeči strah, pregnala praznovanje prvega majskega dne in ga nadomestila z dnevom prava.


By CF dealer

Hirek! - 01.05.18

May 1st - Holiday of WorkThe tradition of the first May as an international holiday of work began in 1886 with the Haymarket Incident, when the Federation of Crafts and Workers' Associations succeeded in achieving the Canadian workers' movement in particular in 1872, demanding more workers' rights, among them, in particular, a 8-hour worker. In order to support the pressure of the workers 'organizations to enter into force this law from May 1st this year, workers' trumps were organized in Chicago and started a general strike. On May 4, workers gathered at the Haymarket square, where after an initial peace, a bomb exploded outside the police and killed eight police officers. The police responded by shooting and wounding dozens of people; because many did not risk the possible arrests on official health care visits, the number of victims stopped at 11. Later, the right to an 8-hour workday was nevertheless enforced, and in the memory of the tragic event, the great riots took place in 1894 and 1919.


Following these events, this May Day in the working circles was held for the holiday of work, which people celebrated with various rituals, among others in the mass of lands, burning fires in memory of the events of 1886. In the 20th century, the first May gained official status the holiday of work, starting in the Soviet Union. Celebrations of the working day during the Cold War in the communist countries took the form of large military parades and government-supported assembly of the workers.


Today, the celebration of the first of May is still strongly associated with large gatherings or workers 'protests across many cities around the world, usually organized by workers' organizations such as trade unions. This is not the case in the United Kingdom and the United States, where, in particular in the latter, anti-communist politics in the first half of the 20th century, also known as red fear, abolished the celebration of the first May Day and replaced it with the day of law.


By bincy

News - 06.07.17

Freeleech bo od 5.7.2017 do 12.7.2017!!!


By posztoló

Kedves felhasználók! - 21.06.17

Kedves felhasználók / ceTalán nem vetted volna észre !!!


L oterija


Üdvözöljük Candy-on.si PORTAL ===> tájékoztatja az összes felhasználó, hogy játszani a lottón kezdődik és végződik 23/05/2017 23/06/2017 .Kupite lehet maximum 15 kuponok, kupon ára 1 GB. Sorsol 10 Felhasználói lista, amely kap 50 GB upolada ..Játssz a lottón, és hogy megfeleljen az elforgatott !!!!


By bincy

News - 13.04.17

Na veliko noč ga vsi slavimo,

ko s potico, s šunko se mastimo.

Naj vam Velika noč prinese mir,

z njim pa obilja in veselja vir!

Ekipa Candy-on vam podarja freleech do 14.04.2017

.

Húsvétkor ünnepeljük az egészet,

amikor a torta szalonnazsír.

Hagyja húsvéti békét,

vele bőség és az öröm forrása!


Candy negyvenegy ad freleech a 14/04/2017


http://candy-on.siBy bincy

Képek az oldalról:Főoldal

Torrentek

Szabályzat

Wiki

Vezetőség

Fórum

Egyéb
×Főoldal
Főoldal Torrentek
Szabályzat
Wiki
Vezetőség
Fórum
Egyéb

Megtekintve:155 alkalommal