Külföldi torrent oldalak Sparvar | SPV News

A témát ebben részben 'Archívum' Dred hozta létre. Ekkor: 2015. június 28..

 1. Dred /

  Csatlakozott:
  2012. április 05.
  Hozzászólások:
  5,810
  Kapott lájkok:
  1,815
  Beküldött adatlapok:
  0
  Unfortunate to report that Sparvar.org is dead.

  Quote:
  Återigen har Henrik Pirate Pontén visat att Sparvar.org är en stor nagel i ögat för Rättighetsalliansen.
  Det har visat sig att han via mailkontakt begärt ut uppgifter från Cloudflare för att kunna spåra den riktiga platsen för servern som hostar Sparvar.

  Vi väljer att stänga sidan nu, vi vet inte vad som kommer att hända med Sparvar, framtiden är oviss.
  En sak är dock säker, sparvars plats på den svenska trackerscenen kommer bli svår att slå om ens möjligt i dessa tider.

  Efter att ha sett konversationer mellan Rättighetsalliansen och serverproviders/Cloudflare så vill vi uppmana staff på andra svenska trackers att tänka över om risken dem tar verkligen är värt det.
  Allt som krävs är ett mail till Cloudflare och sedan har dem IP direkt, vi hoppas att ni inte har era servrar direkt bakom Cloudflare vilket innebär en stor säkerhetsrisk.
  Vi hoppas och tror att ni kör någon form av reverseproxy.

  Vi vill också påpeka att inga uppgifter/data har nått rättighetsalliansen, det är vi själva som står för nedstängningen

  Till er som nyligen donerat via spendon vill vi också säga att de senaste donationerna inte är inlösta. De är alltså fullt användbara till annat.
  Vi i staff tackar alla användare för denna tid, vi ses säkert igen

  // Sparvar Staff

  Ps. Känslor över detta skickas till: hidden@hidden.hidden
  Translate:

  Quote:
  Again, Henrik Pirate Pontén shown that Sparvar.org is a major thorn in the side of the Right Alliance.It has been shown that he asked out via e-mail contact information from CloudFlare to track the real location of the server hosting the Sparrows.

  We choose to turn the page now, we do not know what will happen to Sparrows, the future is uncertain.One thing is for sure though, saving the place on the Swedish tracker scene will be hard to beat if even possible in these times.

  After seeing the conversations between the Right Alliance and server providers / CloudFlare so we urge staff at other Swedish trackers to think about the risk they take is really worth it.All that is required is an email to CloudFlare and then have them IP directly, we hope that you do not have your servers directly behind CloudFlare which means a big security risk.We hope and believe that you are running some kind of reverse proxy.

  We would also point out that no information / data has reached the right alliance, it is we ourselves who stands for shutdown

  To those who recently donated through spendon we also want to say that recent donations are not redeemed. They are therefore quite useful to others.We, the staff would like to thank everybody for this time, we have seen safe again

  // Sparvar Staff

  Ps. Feelings about this sent to: hidden@hidden.hidden