Csillagászat Óriás buborékokat találtak galaxisunkban

A témát ebben részben 'Hírek a Nagyvilágból' fezsoo hozta létre. Ekkor: 2010. november 11..

 1. fezsoo /

  Csatlakozott:
  2010. július 25.
  Hozzászólások:
  517
  Kapott lájkok:
  10
  Beküldött adatlapok:
  0
  [center:m4es4szc]Óriás buborékokat találtak galaxisunkban

  Egy szupermasszív fekete lyuk egykori kitörése fújhatta fel azt a most felfedezett két hatalmas gammasugár-buborékot, amik a csillagászati objektumok egy új típusát képviselik. A felfedezés olyan mérv?, mintha a Földön egy új kontinensre bukkantak volna.

  "Ezúttal is bebizonyosodott, hogy az univerzum tele van meglepetésekkel" - mondta Jon Morse, a NASA asztrofizikai igazgatója. A Tejút közepén elhelyezked? buborékok együttesen 50 000 fényév távolságba nyúlnak ki, a középponttól északi és déli irányba egyaránt 25 000 fényévet ölelnek fel, jól kivehet? peremmel, energiájuk pedig 100 000 szupernóváéval egyenérték?.

  A buborékokat a NASA Fermi Röntgensugarú Távcsöve találta meg, ami háromóránként végig pásztázza az égboltot a legmagasabb energiájú fényforrások után kutatva. A jelenlegi legérzékenyebb és legnagyobb felbontású gammasugár detektor által eddig feltérképezett 1500 forrás közül egyetlen objektum sem hasonlít a buborék alakú szerkezetekre, amik a látható égbolt több mint felén, a Sz?zt?l a Daru csillagképig terjeszkednek. A korábbi m?szerek nem tették lehet?vé az észlelését, f?ként az úgynevezett diffúz emisszió, az égbolt egészén jelenlév? gammasugarak alkotta köd miatt.
  [​IMG]
  Így nézhetnek ki a hatalmas szerkezetek

  "Fel kell tennünk a kérdést, vajon honnan eredhet egy ilyen energia" - nyilatkozott Doug Finkbeiner, a Harvard-Smithsonian Asztrofizikai Központ csillagásza, aki els?ként ismerte fel a szerkezeteket. A buborékokra utaló jelek már évekkel a röntgensugarú vizsgálatok el?tt, illetve az ?srobbanásból fennmaradt a kozmikus háttérsugárzás térképein is jelen voltak, a tudósok azonban a felfedezetteknél jóval kisebb szerkezetekre számítottak.

  Jelenleg két lehetséges magyarázat van a Fermi-buborékokra. Az els? szerint a galaxis közepében egy csillagformáló kitörés rövid élet?, nagy tömeg? csillagokat hozott létre er?teljes szelekkel, amik nagy energiájú részecskéket lövelltek ki az ?rbe. Finkenberg kiemeli, hogy ebben az esetben némi id?re lenne szükség a buborékokban észlelt energiamennyiség felgyülemléséhez, míg a szerkezetek alakja egy viszonylag gyors energiakibocsátásról árulkodik, ezért ? a második elméletet favorizálja. Utóbbi az energiát egy, a galaxis közepén rejt?z? szupermasszív fekete lyuk kitörésének tulajdonítja.

  Más galaxisokban már észleltek részecske sugarakat, amit a fekete lyukba beáramló anyag táplált, és bár arra nincs bizonyíték, hogy a Tejút megközelít?leg 400 millió naptömeggel rendelkez? központi fekete lyukja is rendelkezne ilyen sugarakkal, a csillagászok meggy?z?dése, hogy a múltban el?fordultak. "Tudjuk, hogy nem n?hetett volna meg ekkorára, ha csak szép csendben üldögél a galaxis közepén. Minden bizonnyal nagy akkréciós eseményeken ment keresztül a múltban, ahol anyag hullott bele, majd ennek az anyagnak egy része nagy energiájú részecskékb?l álló sugarak formájában kilövellve újra kikerült az ?rbe" - magyarázta Finkbeiner. "Soha nem volt igazán jó bizonyítékunk minderre, talán ez lehet az els? bizonyíték egy, a galaxis középpontjában elhelyezked? fekete lyuk jelent?sebb kitörésére."
  [​IMG]
  A buborék alakú szerkezetek a Fermi adataiból készült teljes égboltot bemutató felvételen

  "Rendkívül izgalmas az eredmény" - értékelt Simona Murgia, a Fermi tudósa. "Ezek a szerkezetek felfedhetik azokat a nem várt, ugyanakkor rendkívül fontos fizikai folyamatokat galaxisunkban, amikr?l egészen mostanáig semmit sem tudtunk, eltekintve a tényt?l, miszerint ezek a jegyek akár akkorák is lehetnek mint maga a Tejút, és immár évmilliók óta jelen vannak." [/center:m4es4szc]